Trávicí soustava obecně

Trávicí soustava » Trávicí soustava obecně

Trávicí soustava je součástí organismu většiny živočichů, chybí pouze u některých primitivních druhů, nebo u specializovaných parazitů, kteří odebírají živiny přímo od hostitele.
 

Vývojově jednodušší živočichové mají přinejmenším trávicí dutinu. Ta může být slepá –  v tom případě je přijímací otvor zároveň vyvrhovacím. Pokročilejším stupněm je průchozí trávicí trubice, jejíž jeden konec slouží k přijímání potravy a druhý k vylučování nestrávených zbytků.
 

U vyšších organismů se původní trávicí dutina rozrůzňuje do jednotlivých specializovaných segmentů. Vzniká tak řetězec orgánů, které zabezpečují jednotlivé fáze zpracování potravy – trávicí soustava.