Cévy

Oběhová soustava » Cévy

V lidském těle proudí krev v uzavřeném „potrubním“ systému, který je tvořen cévami. K orgánům a tkáním jimi proudí krev, přivádějící kyslík a zpátky z nich odvádí kysličník uhličitý a další nežádoucí látky.

Tok krve pohání srdce, jehož svalstvo pracuje po celý život nepřetržitě.

Rozlišujeme dva druhy cév, podle úkolu, který splňují.  Tepny /artérie/ rozvádějí okysličenou krev ze srdce do těla, žíly /vény/ přivádějí do srdce krev, kterou je potřeba okysličit. Okysličená krev má jasně červenou barvu, neokysličená je tmavší.

Stěnu tepen tvoří vazivo a hladké svaly, uvnitř tepny je endotel, vrstva buněk. V tepnách je mnohem vyšší tlak než v žilách, jejich stěny jsou proto silnější.  Žíly mají stavbu podobnou jako tepny.

Rozlišujeme povrchový a hluboký žilní systém, povrchový sbírá krev z podkoží a odvádí ji do hlubokého. Žíly proto mají chlopně, které zamezují tomu, aby se krev vracela zpátky. V tepnách je zase silný tlak, který krev žene.

Vlásečnice /kapiláry/ jsou velmi tenké žilky, přes jejichž stěny dochází k výměně látek mezi krví a tkání. Spojují tepny a žíly.