Co umí naše nervová soustava

Nervová soustava » Co umí naše nervová soustava

Nervová soustava vypadá jako taková hustá pavučinová síť, která prostupuje celé lidské tělo. V jednotlivých vláknech probíhají elektrické impulsy, takže je to vlastně elektrické vedení. Díky těmto impulsům vidíme, slyšíme, hýbeme se, naše tělo tráví a jeho žlázy produkují sekrety, ale to zdaleka není všechno.

Díky té elektřině, která probíhá mezi jednotlivými neurony, vyhodnocujeme vjemy, které dodávají naše smysly, to jest myslíme. A následně, když potřebujeme naše myšlenky konfrontovat s myšlenkami druhého, vytváříme, učíme se a ovládáme jazyky. Jejich prostřednictvím se spolu domlouváme, také si dopisujeme a případně tvoříme literární díla.   A protože vše není vyjádřitelné slovy, také malujeme obrazy, skládáme hudbu, hrajeme na různé nástroje, zpíváme a tančíme.

Nevěříte?

Profesionálním hudebníkem, malířem nebo tanečníkem, se člověk nestává ze dne na den, vyžaduje to léta trpělivé a usilovné práce. Když jsou jeho pohyby precizní a jisté, je to důsledkem jemné motoriky, kterou nacvičil a kterou zajišťují právě ty elektrické signály.