K čemu slouží kostra

Kosterní soustava » K čemu slouží kostra

Základním úkolem kostry je zajistit funkční možnosti pohybu těla. Jednotlivé kosti  spolu s kloubními a vazivovými spoji vytváří pasivní pohybový aparát, kterým pohybují aktivní svaly.

Druhým úkolem je opora a ochrana pro měkké orgány. V tvrdé lebce je bezpečně umístěn mozek, pružná a pohyblivá páteř ukrývá míchu, z níž se větví po celé její délce nervy, Hrudní koš tvořený žebry je konstruován tak, aby plíce mohly zvětšovat svůj objem při nádechu a zmenšovat při výdechu.

Kosti jsou také místem, kde vznikají nebo se hromadí důležité elementy. V kostní dřeni vznikají červené krvinky, v kostech se ukládá vápník, který je jednak stranu zpevňuje a jednak slouží jako jeho zásoba pro případ nouze.