Krevní oběh

Oběhová soustava » Krevní oběh

Oběhová soustava, také kardiovaskulární systém nebo cévní soustava umožňuje živočichům, aby živiny, plyny a odpadní látky putovaly uvnitř organismu z tkáně do tkáně. Transportním médiem je krev, u některých druhů hemolymfa.

Některé jednodušší organismy krevní oběh nepotřebují. Jednobuněčným při jejich velikosti jim postačí difúze látek v cytoplazmě. Žahavci a ploštěnci používají  jakés dva v jednom, gastrovaskulární soustavu, kde probíhá metabolismus i rozvod látek zároveň. U hlístů se vyvinul tzv pseudocoelom, živiny se mohou volně pohybovat v těle, takže není třeba je rozvádět, nemohou jen do trávicí soustavy, která je proto uzavřená.

Na oběhovou soustavu navazují činnosti trávicí, vylučovací, dýchací a lymfatické soustavy. Také pohybová soustava potřebuje dostatek kyslíku, který je dodáván krví.