Jak dýcháme

Dýchací systém » Jak dýcháme

Dýchací soustava slouží živočichům k výměně dýchacích plynů mezi vnitřním prostředím a okolím. Dýchacími plyny je v tomto případě především kyslík a kysličník uhličitý, i když vdechujeme a vydechujeme i leccos ostatního. Kyslík je klíčovým prvkem, většina živočichů ho potřebuje jako základní součást metabolických procesů.

Dýchání je proces hodně podobný hoření. Za přístupu kyslíku v organismu probíhá metabolismus, štěpení energeticky bohatých sloučenin, které tělu slouží jako zdroj energie.

Jen vyjímečně využívají jednoduché organismy anaerobní metabolické děje, které probíhají bez přístupu kyslíku. Tento způsob je málo výkonný, využívá méně než 5% možné energie.