Naše svalová soustva

Svalová soustava » Naše svalová soustva

Svalová soustava je velmi důležitou složkou našeho organismu. Víme o tom všichni a také s ní všichni něco děláme. Mladý člověk se snaží, aby vypadala pěkně a měla správné proporce, s přibývajícím věkem začínáme usilovat o to, aby se spíše hýbalatak, jak po ní požadujeme.

Svaly tvoří 40-50% naší hmotnosti – tedy asi bychom rádi, aby to tak bylo. Pokud jde o jejich počet, máme jich přibližně 600, většina z nich jsou párové. Každý takový sval má latinský název, takže student medicíny může být rád, že jsme symetričtí a že se tedy musí našprtat pouze cca 300 odborných termínů.

Jestli vás vaše svaly zajímají, máte mnoho příležitostí a možností. Fitcentra nejsou jen od toho, abyste si tam zaskotačili, většinou se tam setkáte s někým, kdo vám to skotačení vysvětlí právě s ohledem na vaši svalovou soustavu.

Vědět něco o vlastních svalech se vyplatí nejen proto, že se tím stanete přitažlivějšími pro opačné pohlaví. V běžném životě se často stává, že si svaly namůžete, natáhnete, natrhnete – a kdo o tom něco ví, umí si rychle a dobře pomoci.